Algemene voorwaarden van de skischool Kahler Asten

§ 1 Inschrijving skicursus
Eventuele aanmeldingen kunnen via ons kantoor ter plaatse, telefonisch of schriftelijk worden gedaan. Ze zijn echter pas bindend als je een bevestiging van onze skischool hebt ontvangen.
Online boeken: In de bevestigingsmail ontvang je vooraf de instructie om de skicursus over te dragen. Zodra we dit geldbedrag hebben ontvangen, is de inschrijving voor de skicursus voor ons wettelijk bindend.
De reservatie via ons inschrijvingsformulier kan nog geregeld worden tot 3 dagen voor aanvang van de cursus, afhankelijk van de locatie.
Kahler Asten Skischule & Skiverhuur is gerechtigd de in het kader van de zakelijke relatie benodigde persoonsgegevens van de klant op te slaan en te verwerken.

§ 2 Cursusgeld / Prijzen
Het cursusgeld moet contant worden betaald bij de inschrijving bij het skischoolkantoor of met een EC-kaart. Betalen met creditcard is momenteel niet mogelijk.
Tijdige betaling is een voorwaarde voor vooruitboekingen via internet.
Alle prijzen of cursusgelden zijn onder voorbehoud.
De prijzen zijn per persoon (zonder uitrusting en liftkaart), behalve voor VIP-skicursussen, waar de aangeboden prijzen gelden voor de hele groep, dwz voor VIP-skicursussen is het maximum aantal deelnemers 8 personen.

§ 3 Annulering van een cursusinschrijving door de skischool
De skischool Kahler Asten heeft het recht om de inschrijving voor aanvang van de cursus te annuleren.
Dit kan nodig zijn door onder- of overbezetting van de geselecteerde skicursussen of door slechte weersomstandigheden. Als de alternatieve datum om bovengenoemde redenen niet kan plaatsvinden, worden de kosten gerestitueerd minus de 10%-verwerkingskosten.
Als het geplande minimum aantal deelnemers voor de skicursussen niet wordt bereikt, heeft de skischool Kahler Asten het recht:
– de cursustijden dienovereenkomstig te verkorten of
– een toeslag in rekening te brengen om de aangeboden cursustijden te kunnen uitvoeren.
Als je de reservering 7 dagen voor aanvang van de les annuleert, zijn we niet verplicht de ontvangen betaling terug te betalen. Bij een terugbetaling rekenen wij altijd 10% verwerkingskosten.

§ 4 liftkaarten of skipassen
Liftkaarten moeten door elke deelnemer zelf worden gedragen en verkregen. Deze liftkaarten worden alleen gekocht als de skileraar aangeeft dat je tijdens de les ook daadwerkelijk gebruik gaat maken van de liften. De liftkaarten kunnen alleen contant worden betaald.
Uitzondering: arrangementen van skischool Kahler Asten. Lifttickets zijn niet overdraagbaar.

§ 5 Busritten / taxivervoer
De deelnemer is verantwoordelijk voor eventuele bus- of taxiritten naar andere skigebieden.
De skileraar is vrijgesteld van deze kosten; de deelnemers dragen de hiervoor gemaakte kosten.

§ 6 privélessen / individuele lessen
Privélessen voor individuen of groepen tot 6 personen kunnen alleen voor de middag direct ter plaatse worden geregeld.

§ 7 cursustijden
De cursustijden zijn zoals vermeld in de prospectus of zoals overeengekomen bij de inschrijving. Mochten cursustijden wijzigen, dan wordt dit bij inschrijving bekend gemaakt. De skischool Kahler Asten is niet aansprakelijk voor geannuleerde lestijden als gevolg van busvertragingen (bijv. verkeers-, weg- of weersomstandigheden, busdefecten, ongevallen).

§ 8 Lunchpauze
Tijdens de lunchpauze nemen de ouders of een andere persoon met het ouderlijk gezag het toezicht op de kinderen over. De kinderen dienen persoonlijk opgehaald te worden op de met de skileraar afgesproken locatie.

§ 9 Deelnemers / Leeftijd
In de skischool kunnen deelnemers vanaf 5 jaar worden ingeschreven. Indien u zich onder de 5 jaar aanmeldt, zijn wij gerechtigd om de deelnemer om veiligheidsredenen te weigeren deel te nemen aan de cursus. Bij verlate groepslessen vindt geen restitutie van het betaalde cursusgeld plaats.Voor alle leeftijdsgroepen is een goede lichamelijke conditie een vereiste. Als u klachten of zorgen heeft, raadpleeg dan uw huisarts.

§ 10 Aansprakelijkheid van cursisten
De skischool Kahler Asten aanvaardt geen aansprakelijkheid voor ongeoorloofde verwijdering van de skicursus. Als een cursist zijn groep verlaat, moet hij of zijn ouders of een andere persoon met ouderlijk gezag zich afmelden bij de toegewezen skileraar.

§ 11 Onderbreking van de skiles
Indien een cursist zich tijdens de cursus ongepast gedraagt, kan skischool Kahler Asten de cursist uitsluiten van verdere deelname aan de cursus. Het betaalde cursusgeld wordt niet gerestitueerd.

§ 12 Terugtrekking of verhindering van de deelnemer
Als de cursus eenmaal is gestart, is restitutie niet meer mogelijk. Het cursusticket is niet overdraagbaar. Ongebruikte cursusdagen vervallen! Terugbetalingen wegens letsel of ziekte alleen met een medische verklaring. Alleen ongebruikte dagen (verschilbedrag) worden terugbetaald.

Sectie 13 Verloren of Beschadigde Items
De skischool Kahler Asten is niet aansprakelijk voor persoonlijke spullen die verloren gaan of beschadigd raken tijdens de cursus.

Artikel 14 Beveiliging
Bij het skiën gelden de FIS-gedragsregels. De instructies van de skileraar dienen opgevolgd te worden. De cursist is verantwoordelijk voor het dragen van uitrusting die overeenkomt met de stand van de skitechniek en de externe omstandigheden. Elke ski en elke binding moet voor aanvang van de cursus worden gecontroleerd en afgesteld door een speciaalzaak. Deficiënties kunnen leiden tot diskwalificatie van de cursus. Advies van de skileraar is vrijblijvend.

Artikel 15 Aansprakelijkheid
Deelname aan onze ski- en snowboardcursussen is op eigen risico. Iedere deelnemer dient zelf voor zijn verzekering te zorgen. Er is geen verzekering via de skischool. De skischool is niet aansprakelijk voor ongevallen van welke aard dan ook Om het risico op letsel te minimaliseren wordt het dragen van beschermende uitrusting zoals een helm, rugbeschermer, handschoenen etc. sterk aanbevolen.

§ 16 voorschriften
Mocht een van de bovenstaande punten van deze voorwaarden niet van toepassing zijn, dan heeft dit geen invloed op de overige voorwaarden. De wettelijke bepalingen zijn dan van toepassing.

Artikel 17 Plaats van jurisdictie
Voor geschillen is de bevoegde rechter van de hoofdvestiging van de skischool Kahler Asten bevoegd. Duits recht is van toepassing; Contracttaal is Duits.

Altastenberg, december 2021